Trofee nodig voor een sportevenement? Sport Vlaanderen kan helpen

Het toekennen van prijzen en trofeeën is een gratis dienstverlening van Sport Vlaanderen ter promotie van de sport en als extra stimulans om deel te nemen aan de sportactiviteit(en). Vaak hebben instanties niet voldoende budgetten om deze aankopen te doen en willen we hen hiermee op weg helpen.

Wie kan er bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen?

jongen_beker.jpg

De organisatoren van Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden kunnen bij onze consulenten (boven)lokale werking beperkte hoeveelheden bekers en medailles aanvragen. 

  

Als je een gemeentelijke sportdienst, regio, sportraad, school, sportclub of een socio-culturele vereniging bent kan je voor je recreatieve sportmanifestaties of wedstrijden kleine prijzen en gadgets aanvragen die verdeeld worden onder de deelnemers.

Voor welke activiteiten kunnen geen bekers, medailles, prijzen of gadgets aangevraagd worden?

  • commerciële organisaties
  • activiteiten enkel voor eigen leden (vb: schoolsportdag)
  • tombola’s, kampioenenvieringen, eetfestijnen, kwis, …
  • evenementen/projecten die reeds op een andere manier door Sport Vlaanderen ondersteund worden

 

Wil je een aanvraag indienen? Neem dan minstens 3 weken voor de start van je activiteit contact op met de consulent (boven)lokale werking van jouw regio.

Voorwaarde

Eenzelfde organisator kan jaarlijks maximaal 3 aanvragen indienen. Het aantal toegekende prijzen is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

Waar afhalen?

Toegekende trofeeën en prijzen moeten worden opgehaald in de uitleendiensten van je provincie. Ze worden niet opgestuurd.