Beleid en wettelijk kader

De basis van een goed sportbeleid

De Vlaamse Regering bouwt aan een kwaliteitsvol en modern sportaanbod voor elke Vlaming, ongeacht zijn leeftijd, afkomst of sociale klasse. Daarin spelen alle sportactoren een belangrijke rol: federaties, lokale besturen, en zeker ook sportclubs. Die vormen immers de hoeksteen van een goed sportbeleid.

Wettelijk kader voor sportclubs

Het Tewerkstellingsdecreet, het participatiebeleid, de wetgeving over vzw's en het inschakelen van vrijwilligers, het decreet over gezond en ethisch sporten: het zijn maar enkele van de vele wetteksten die voor sportclubs in Vlaanderen van belang zijn.

 

Neem een kijkje in onze digitale bibliotheek

library.jpg

Ben je op zoek naar brochures, wetenschappelijke studies, beleidsinformatie of regelgeving? Zoek je cijfers over de sportende Vlaming? Wil je een onderzoeksrapport over sport raadplegen? Of wil je weten hoe Vlaanderen zijn sportambities definieert en zijn resultaten evalueert? In onze digitale sportbibliotheek vind je wat je zoekt: relevante documenten, presentaties en rapporten.

Het topsportbeleid in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft het beheer van het topsportbeleid in Vlaanderen toevertrouwd aan Sport Vlaanderen: het principe van één Vlaams loket voor topsportbegeleiders en de topsporters, zoals in het regeerakkoord is bepaald, maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ontplooiingskansen optimaal te benutten en zijn ambities waar te maken.