Vectoriële image in jpg gebruikt voor het Krennisplatform

Overzicht van alle updates op het kennisplatform

2024

30/04/2024 - UPDATE dashboard 'Vlaamse loopweken voor scholen' - Cijfers van 2023 toegevoegd

10/04/2024 -NIEUWE publicatie 'Toegankelijke sportinfrastructuur: Sport Vlaanderen en Inter samen aan de slag'

22/03/2024 - NIEUWE publicatie 'De impact van de Vlaamse Trainersschool binnen de georganiseerde sportsector in Vlaanderen'

8/03/2024 - NIEUWE publicatie 'Sport en bewegen bij de oudere bevolking'

8/03/2024 - NIEUWE publicatie 'Projectsubsidie Activatie van meisjes en vrouwen in de sport'

17/01/2024 - NIEUWE podcast 'Actief ouder worden'

16/01/2024 - UPDATE dashboard 'Sportinfrastructuur'

 

2023

18/12/2023 - NIEUWE publicatie 'Mountainbikegedrag- en behoeften in Vlaanderen'

18/12/2023 - NIEUWE publicatie 'Gravelbikegedrag- en behoeften in Vlaanderen'

18/12/2023 - NIEUWE publicatie 'Loopgedrag- en behoeften in Vlaanderen'

16/8/2023 - NIEUWE publicatie 'Vrouw-manverdeling in de georganiseerde sport. Editie 2023'

13/07/2023 - UPDATE Alle Dashboards met ledencijfers sportfederaties 2022 en open datasets

7/7/2023 - NIEUWE publicatie 'Wat zijn ‘sociaal-sportieve initiatieven en praktijken’?

7/7/2023 - NIEUWE publicatie 'esports standpuntbepaling Vlaamse sportbeleid'

7/7/2023 - NIEUWE publicatie 'esports standpuntbepaling Vlaams sportbeleid - Duiding en benchmark'

15/06/2023 - NIEUWE publicatie 'Inclusie in en door sport en bewegen - een begrippenkader'

13/06/2023 - NIEUWE publicatie ‘Meer trainers naar de sport’ - Inspiratie uit sectoroverleg en projectoproep

1/06/2023 - UPDATE dashboard 'Multimove'

25/5/2023 - UPDATE dashboard 'Cijferboek Sport Vlaanderen'

25/5/2023 - UPDATE dashboard 'Vlaamse loopweken voor scholen'

17/5/2023 - NIEUW dashboard 'Lokale vrijetijdsmonitor'

17/4/2023 - NIEUW Publicatie 'Drop-out van sporttrainers vanuit het perspectief van de sportfederaties'

17/4/2023 - NIEUW Publicatie 'Factsheet zweminfrastructuur in Vlaanderen'

 

2022

09/12/2022 - NIEUW Publicatie 'Trainers in de sportclubs in Vlaanderen'

24/11/2022 - UPDATE Dashboard 'Veldtoertochten en cyclotochten' - toevoeging van de cyclotochten sinds 2022

20/10/2022 - UPDATE Dashboard 'Mountainbike tellers' - toevoeging 18 nieuwe tellocaties

04/10/2022 - NIEUW Publicatie 'Intrapersoonlijke competenties'

03/08/2022 - NIEUW Publicatie 'Sportatlas 2014 - 2021'

03/08/2022 - UPDATE Dashboards 'sportfederaties' en 'Kengetallen per sportfederatie'

29/07/2022 - UPDATE Factsheet 'Vrouw/manverdeling in de georganiseerde sport in Vlaanderen (2014-2021)'

13/07/2022 - UPDATE Alle Dashboards met ledencijfers sportfederaties 2021 en open datasets

08/07/2022 - NIEUW Kennisfiche 'Pesten'

20/06/2022 - NIEUW publicatie 'Factsheet Actieve pauzes'

20/06/2022 - NIEUW Podcasts 'Talentdetectie en -identificatie: herkennen en ontwikkelen van sporttalent' en 'Talentidentificatie binnen tennis'

30/05/2022 - NIEUWE Publicatie 'Jaarverslag Sport Vlaanderen 2021'

27/05/2022 - UPDATE Dashboard 'Cijferboek Sport Vlaanderen' - cijfers jaarverslag 2021 toegevoegd

11/05/2022 - NIEUW Dashboard 'Sportspurt'

29/04/2022 - UPDATE Dashboard 'Vlaamse loopweek voor scholen' - data 2020-2021 toegevoegd

12/04/2022 - UPDATE Dashboard 'Start 2 MTB' - data 2020-2021 toegevoegd

08/04/2022 - NIEUW Rapport 'Satellietrekening voor sport'

06/04/2022 - NIEUW Rapport 'Social return on investment van sport en bewegen'

22/03/2022 - UPDATE Dashboard Multimove - data 2021-2022 toegevoegd

11/03/2022 - NIEUW Webinar 'Het innovatief vermogen van sportfederaties' en webinar 'Sociaal sportief platform'

01/03/2022 - NIEUW Webinar 'Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen'

20/01/2022 - UPDATE Dashboard Sportsnacks - data 2021-2022 toegevoegd

14/01/2022 - NIEUW Factsheet 'Gokken in de sport'